შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან ბ-ნ მიხეილ ჩხენკელთან

საოციალური მომსახურების სააგენტოს წლიური ანგარიში

EDU ნიუსი

ბლოგი

საგრანტო პროექტები

შეხვედრა სამინისტროში

კანონპროექტის განხილვა

პროფესიული სასწავლებელი 135 წლისაა

პროფესიული განათლების ახალი კანონი

„დუალური პროფესიული განათლების კოორდინაცია“

რეგულაციები

ცენტრის დირექტორი კერძო კოლეჯების ასოციაციის წევრებს შეხვდა

ევროპის ბიზნეს ასოციაცია (EBA)

დასაქმების ფორუმი

ტრენინგი "შრომის უსაფრთხოება"

ასოციაციის წევრი კოლეჯების საგანგებო სამუშაო შეხვედრა

ასოციაციის წევრი კოლეჯების საერთო კრება დაფინანსების საკითხზე

სემინარი "საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებით"

შეხვედრა სამინისტროსთან პროფესიული განათლების საკითხებზე

მოკლე ციკლის (ასოცირებული ხარისხი) ორწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

მეხუთე ფორუმი

შეხვედრა ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან

ქართულ-გერმანული პროფესიული განათლების დღეები

ათასწლეულის გამოწვევების კორპორაციის ღონისძიება

შეხვედრა დაფინანსების საკითხებზე

დასაქმების ფორუმი ქუთაისში

„პროფესიული განათლების მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება“

ტრენინგი შრომის უსაფრთხოებაში

დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის საინფორმაციო სემინარი

ტრენინგი სპეციალური პროგრამის (ანკეტა-კითხვარის) შევსება

პროფესიული განათლების დაფინანსების დივერსიფიცირებული მექანიზმები

კერძო კოლეჯების დაფინასება

პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამა

დასაქმების ფორუმი თეთრიწყაროში

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების საკითხი

განათლება დასაქმებისთვის

კარიტასის ღონისძიება

კერძო კოლეჯების ასოციაციის გამგეობის არჩევნები