ბრენდირება


ბრენდირების წესი

 

 

    ხუთვარსკვლავიანი  ⭐⭐⭐⭐⭐

 

შპს- საზოგადოებრივიკოლეჯიპანაცეა

 

შპს- საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA

 

შპს- ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

 

შპს - ინტერბიზნესის აკადემია

 

შპს -საზოგადოებრივი კოლეჯი ორიენტირი

 

შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი

 

შპს - ბიზნესის და ტექნოლოგიების  აკადემია

 

შპს - მარნეულის კოლეჯი

 

შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „Natali Academy”  

 

 

             ოთხვარსკვლავიანი ⭐⭐⭐⭐

 

 შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონი“