პროფესიული განათლების ახალი კანონი


პროფესიული განათლების ახალი კანონი

გილოცავთ! ახალი კანონი პროფესიული განათლების შესახებ ძალაში შევიდა !

pdf