ტრენინგი სპეციალური პროგრამის (ანკეტა-კითხვარის) შევსება


ტრენინგი სპეციალური პროგრამის (ანკეტა-კითხვარის) შევსება

24 სექტემბერს, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2019 წლის შემოდგომის მიღების მიზნით, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში , კერძო პროფესიულ კოლეჯებს ჩაუტარდათ ტრენინგი სპეციალური პროგრამის (ანკეტა-კითხვარის) შევსების მიზნით.
ტრენინგი გაიარა 15 კერძო პროფესიული პროგრამის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენელმა.