კერძო კოლეჯების დაფინასება


კერძო კოლეჯების დაფინასება

#პროფესიულიგანათლებისგანვითარებისთვის
#კერძოკოლეჯებისდაფინანსება
📢📢🎉🎉ისწავლე უფასოდ პროფესიულ პროგრამებზე და დასაქმდი‼️
➡️2019 წლის 2-დან 15 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარეობს აპლიკანტთა რეგისტრაცია სახელმწიფოს დაფინანსებით როგორც საჯარო, ასევე კერძო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
📌 áƒ áƒ”გისტრაცია წარმოებს ონლაინ რეჟიმში, ვებ- გვერდზე: www.vet.emis.ge . რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია პირადობის მოწმობით,➡️ áƒáƒ¡áƒ”ვე, შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით არსებულ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
➡️საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ინსტრუქცია იხილეთ: https://vet.emis.ge/resource/manual-new.pdf
📌რეგისტრაცია შესაძლებელია ყველა სასურველ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ერთი ტესტის ტიპის ფარგლებში.
📌პროფესიული განათლების მიღებისთვის ასაკობრივი ზედა ზღვარი დაწესებული არ არის.
📌ინფორმაცია პროფესიული ტესტირების შესახებ და ასევე ტესტების ნიმუშები განთავსებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე ინფორმაცია პროფესიული ტესტირების შესახებ და ასევე ტესტების ნიმუშები განთავსებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე âž¡ï¸ https://bit.ly/2plQi1v