ტრენინგი შრომის უსაფრთხოებაში


ტრენინგი შრომის უსაფრთხოებაში

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით და ხელშეწყობით , შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამის ფარგლებში, ბათუმის წევრი კოლეჯებისთვის შპს. „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის“ მიერ განხორციელდა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ტრენინგ კურსი. კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს მიენიჭათ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სტატუსი და გადაეცათ სერტიფიკატები.
აღნიშნული სასერტიფიკატო პროგრამა ასევე წარმატებით მიმდინარეობს შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA -ში თბილისის და საქართველოს სხვა რეგიონის კოლეჯებისთვის.