აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი კატეგორია

- არქიტექტორ-ტექნიკოსი

- კომპიუტერული საინჟინერო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი

- კომპიუტერული საინჟინერო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი(ინგლისურ ენაზე)
Computer Enineering Design (AutoCad) (One year diploma course)

- ნივთიერებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი

- ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი

– მშენებლობის მწარმოებელი

–ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი

–სავალი ნაწილის ტექნიკოსი

–ძრავის შემკეთებელი

–მეთუნუქე–მღებავი

–ავტომობილის ზეინკალი