# სახელი წოდება ტელეფონი Mobile ფაქსი
1 საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია
2 ონლაინ კონსულტაცია