ისტორია


საქართველოს კერძო კოლეჯების áƒáƒ¡áƒáƒªáƒ˜áƒáƒªáƒ˜áƒ (სკკა) 2013 áƒ¬áƒšáƒ˜áƒ¡ áƒ˜áƒáƒœáƒ•áƒáƒ áƒ¨áƒ˜ áƒ¡áƒáƒ¥áƒáƒ áƒ—ველოს დამსაქმებელთა ასოციაციისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამინისტროს სამხრეთ კავკასიაში დამსაქმებელთა გაერთიანების ხელშემწყობი პროექტის მხარდაჭერით áƒ¨áƒ”იქმნა.  áƒáƒ¡áƒáƒªáƒ˜áƒáƒªáƒ˜áƒ˜áƒ¡ შექმნის მიზნი იყო პროფესიულ განათლებაში კერძო პროვაიდერების კონსულტირება, ადვოკატირება, კვლევა და განვითარება. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა კერძო კოლეჯების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაჭრა. ბაზარზე არსებული 44 კერძო პროფესიული კოლეჯიდან 33 ჩვენი ასოციაციის წევრია. ასევე ჩვენი წევრია პროფესიული პროგრამის განმახორციელებელი  3 საბაკალავრო კერძო კოლეჯი და 3 კერძო სკოლა.  ასოციაციის კოლეჯები ფუნქციონირებენ  საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

 

ჩვენი წევრი კოლეჯები ახორციელებენ 49 პროფესიულ პროგრამას შემდეგი მიმართულებით: ჯანდაცვა, áƒ‘იზნესის áƒáƒ“მინისტრირება, ტურიზმი, ინჟინერია, სამართალი, სოციალური მეცნიერებები, ხელოვნება და სხვა.

ჩვენი პარტნიორები არიან: საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, ჰამბურგის კერძო კოლეჯების ასოციაცია, ყაზახეთის კერძო კოლეჯების გაერთიანება, საქართველოს კარიტასი, ლატვიის და ლიტვის კოლეჯების ასოციაცია, ტალინის ჯანდაცვის კოლეჯი, პროფესიულ-ინკლუზიური განათლების განვითარების ასოციაცია, საქართველოს ექთანთა ასოციაცია, კერძო უმაღლესების ასოციაცია და სხვა.

 

ასოციაცია თანამშრომლობს áƒ¡áƒ®áƒ•áƒáƒ“ასხვა  áƒáƒ áƒáƒ¡áƒáƒ›áƒ—ავრობო áƒáƒ áƒ’ანიზაციებთან, áƒ©áƒáƒ áƒ—ულია სხვადასხვა áƒžáƒ áƒáƒ”ქტებში.