გადაწყვეტილებები
ოთხშაბათი, 20 თებერვალი 2013 11:56

ოქმი#1

ოქმი#2

ოქმი#3

ოქმი#4

ოქმი#5

ოქმი#6

ოქმი#7

ოქმი#8

ოქმი #9

ოქმი #10

ოქმი #11

ოქმი#12

ოქმი#13

ოქმი#14

ოქმი#15

ოქმი#16

ოქმი#17

ოქმი#1/2014

ოქმი#2/2014

ოქმი#3/2014

ოქმი#5/2014

ოქმი#6/2014

 

ჯანდაცვის მიმართულების დარგობრივი კომიტეტი

ინჟინერიის მიმართულების დარგობრივი კომიტეტი