ვიზიტი გერმნიაში
ოთხშაბათი, 05 აპრილი 2017 00:00

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციისა და გერმანიის ერთობლივი პროექტის "ამიერკავკასიაში პროფესიული ტრენინგების" ფარგლებში გერმანიის რესპუბლიკაში ერთკვირიანი ვიზიტით იმყოფებოდა საზოგადოებრივ კოლეჯ "გეორგიას" დირექტორი გიორგი ბერაია და საზოგადოებრივ კოლეჯ პანაცეას დირექტორის მოადგილე მაია ჩიხლაძე.
ვიზიტი ეხებოდა კოლეჯ "გეორგია"-ში ინჟინერიის პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის მასწავლებლისა და პარტნიორი ორგანიზაციის ინსტრუქტორის მომავალი ერთობლივი სწავლების დაგეგმვის საორგანიზაციო საკითხებს. კოლეჯ "პანაცეას" მხრიდან გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და უსაფრთხოების საკითხებს.
ვიზიტი შედგა ჩრდილოეთ გერმანიის რამოდენიმე სხვადასხვა მიმართულების სასწავლო ცენტრსა და საწარმოებში, სადაც საუბარი შედგა პროფესიული განათლების სისტემის, სწავლების მეთოდიკის, მარეგულირებელი მექანიზმების შესახებ.
მომზადდა სამუშაო გეგმა და ა.წ მაის-ივნისში გერმანიაში სწავლების მიზნით გაემგზავრებიან აღნიშნული პროფესიული სასწავლებლიდან პრაქტიკული კომპონენტის მასწავლებლები, ხოლო პარტნიორი ორგანიზაციებიდან შესაბამისად პრაქტიკის ინსტრუქტორები. მათი გამოცდილების გაზიარება მოხდება ყველა დაინტერესებულ მხარეებთან