დაგვიკავშირდით
საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია

ინფორმაცია: მისამართი: თბილისი, თ. ერისთავის ქუჩა 2

ტელ.: (995 32 ) 2 35 94 26


ელ-ფოსტა: pcageorgia@yahoo.com
www.ccol.ge

საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები
მიმდინარე ანგარიში
ლარი
სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“
SWIFT : UGEBGE22
IBAN: GE52VT0900000000103608
ანგ. მფლობელი ააიპ საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია